Het bestuur

Het bestuur van Stichting Wortels enzo streeft er naar om zoveel mogelijk Velsenaren met elkaar en met de natuur in contact te brengen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Jessica, Ilja en Petra. Zij komen  regelmatig samen om plannen te maken, projecten te begeleiden en contacten te onderhouden met de gemeente en andere instanties.


Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur plus twee algemeen bestuursleden, te weten Wout Jongejans en Peter van Asselt . Het algemeen bestuur komt minstens twee maal per jaar samen om de grote lijnen te bespreken en te bewaken, zoals strategie, focus, resultaten en begroting.